LANGZAAMAAN: SELECTED ARTWORKS BY ...

24 October - 21 November 2021

MAGDA AMARIOAREI (RO)
MARC ANGELI (BE)
LIEN BUYSENS (BE)
HENK DELABIE (BE)
JEAN GODECHARLE (BE)
ROEL GOUSSEY (BE)
KRISTEL VAN BALLAER (BE)
BRUNO VAN DYCKE (BE)

EIGHT ARTISTS - TWO QUESTIONS
1. What makes creating so unique is the passage of time. Paintings, photographs, sculptures, drawings or installations do not seem like sudden snapshots. Is delay a concept that plays a role? At what point in your process, between the development of your work and the reflection on it afterwards?
2. Is it a challenge for you to accommodate the speed of social change, the flow of images in the media and the dizziness of sensory perceptions? Is slowness a sticking point in your perception of the world? Or do you find comfort in silence, peace, nature?
ACHT KUNSTENAARS - TWEE VRAGEN
1. Wat creëren zo eigen maakt, is het verstrijken van de tijd. Schilderijen, foto’s, sculpturen, tekeningen of installaties lijken geen plotse momentopnames. Is vertraging een begrip dat een rol speelt? Op welk moment van je proces, tussen de ontwikkeling van je werk tot de reflectie erover achteraf?
2. Is het een uitdaging voor jou om de snelheid van maatschappelijke veranderingen, de beeldenstroom in media en de duizelingen van zintuigelijke gewaarwordingen een plaats te geven? Is traagheid een houvast in je waarneming van de wereld? Of vind je troost in stilte, rust, de natuur? 

 


 

 

HUIT ARTISTES - DEUX QUESTIONS
1. Ce qui rend la création si unique, c'est le passage du temps. Les peintures, les photographies, les sculptures, les dessins ou les installations n'apparaissent pas comme des moments instantanés. Est-ce que le concept de retardement qui joue un role dans ton travail? À quel moment de votre processus, entre l'élaboration et la réflexion?
2. Est-ce un défi pour vous de vous adapter à la vitesse du changement social, au flux d'images dans les médias et au vertige des perceptions sensorielles? Est-ce que la lenteur te tienne bon dans votre perception du monde? Ou trouvez-vous du réconfort dans le silence, la paix, la nature?