Overview
°1988, Waregem (BE) 
Lives and works in Ghent, Belgium

Lien Buysens puts in everything she does and makes, the viewer's imagination is central.

She actively and playfully explores the relationship between idea and image and probes the boundaries between what is shown, what is suggested and what remains invisible. In her two-volume book and graduation project Rope Chicken, for example, she combined prints, typography, concept and design with large, colourful, cut shapes to create a personal reading process. Thanks to this bringing together of visual and textual experiences, all kinds of contradictions and ambiguities, pleasant and disturbing situations, this this book even won awards in 2011.

Domestic scenes are also common in her gouaches, collages, etchings or drawings, such as a jug, bowl, flowers or kitchen utensils and are abstracted into lines, colours and planes. In a way, it's about being comforted by gradually  becoming entwined with familiar things and becoming more appreciative of them. She tries to capture her immediate
environment into an image, looking at it again and again and structure. 
By repeating the same similar shape several times repeating it brings a kind of calmness: the slow and repetitive that the attentive brings about.

 


 

 

Lien Buysens stelt in alles wat ze doet en maakt, de verbeelding van de kijker centraal.
Ze verkent actief en speels de relatie tussen idee en beeld en tast de grenzen af tussen wat getoond wordt, wat gesuggereerd wordt en wat onzichtbaar blijft. In haar tweedelig boek en afstudeerproject 'Touwkip' combineerde ze bijvoorbeeld prenten, typografie,concept en vormgeving met grote, kleurrijke, geknipte vormen om tot een persoonlijk leesproces te komen. Dankzij dit samenbrengen van visuele en tekstuele ervaringen, allerlei tegenstrijdigheden en dubbelzinnigheden, aangename en verontrustende situaties viel dit boek in 2011 zelfs in de prijzen.

Huiselijke taferelen komen eveneens vaak voor in haar gouaches, collages, etsen of tekeningen, zoals een kan, schaal, bloemen of keukenspullen en worden geabstraheerd tot lijnen, kleuren en vlakken. In zekere zin gaat het over getroost worden door langzamerhand verstrengeld te geraken met de vertrouwde dingen en er meer waardering voor te krijgen. Ze probeert haar directe nabije omgeving in een beeld te vangen, telkens opnieuw te bekijken en te structureren. Door eenzelfde gelijkaardige vorm meerdere keren te herhalen brengt het een soort rust: het trage en repetitieve dat het aandachtige teweeg brengt.

 

Works
Biography

EXPO (selection)
2023 DE GARAGE - Grote prijs Ernest Albert 2023 - Mechelen

2023 DE GROTE VOGELSHOW - pizza gallery - Antwerpen

2023 FRIVOOL - kunstenhuis Harelbeke
2023 SOLO FOLDED STORIES - Hilde Vandaele Gallery - Watou

 

2022 THE WUNDERWALL - Gallery Sofie Van de Velde and Plus-One Gallery - Antwerpen BE

2022 ART ON PAPER - Galerie Dys - Brussel BE

2022 STIL LEVEN - Galerie Dys - Brussel BE - curated by Yolande de Bontridder & Els Wuyts

2022 SMAAK - art auction 2022 - Rotary - Diksmuide BE

2022 SEELIT - group - Fabrrik - Mechelen BE

2022 TOUT DE RETOUR - group - Blanco - Gent BE - curated bij Retour

2022 Expo Ouverture - Cube 4 - Gent BE

2021 LANGZAAMAAN - group - Hilde Vandaele Gallery, Watou BE

2021 SALON17 - duo with Stanislas Lahaut - Pottes  BE

2021 TAROT EDITIONS - group - 019 - Gent BE

2021 WIND EN WEER - solo - witte ruimte De Koer - Gent BE

2020 ZOMERSALON - Kunsthal - Gent BE

2012 DE BEST VORMGEGEVEN BOEKEN - Design museum - Gent BE

2011 ARTISTS BOOKS ON TOUR - Wenen, Praag, Ljubljana

 

RESIDENTIE

2021 Artist in residence - Arteventura - Aracena, Spain

 

PUBLICATIES

2023 SCHETSBOEK - kunstenaarseditie, naar aanleiding van de solo folded stories, ism: TOPO COPY

2021 RETOUR - postpublicatie

2021 A CORNER AT HOME, online publicatie

 

PRIJZEN

2011 Winning project ‘Artists Books on Tour’, Wenen, Oostenrijk

2012 Debuutprijs ‘de Best Vormgegeven Boeken’, Antwerpen

OPLEIDING

2010 Master in de Beeldende Kunsten, Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Gent

Exhibitions
Publications
Enquire

Send me more information on LIEN BUYSENS

Please fill in the fields marked with an asterisk
Receive newsletters *

* denotes required fields

In order to respond to your enquiry, we will process the personal data you have supplied in accordance with our privacy policy (available on request). You can unsubscribe or change your preferences at any time by clicking the link in our emails.