ROEL GOUSSEY - SABINE OOSTERLYNCK - BERNARD SERCU: ICONOCLASH 01

7 April - 5 May 2019

ICONOCLASH refereert aan een historisch feit dat zich in Steenvoorde, in 1566, hier dichtbij, heeft afgespeeld en dat vanuit de schijnbaar rustige Westhoek Vlaanderen tot in Nederland heeft beroerd: de beeldenstorm.

Samen met ‘De Queeste Art’, organiseert ‘Hilde Vandaele Gallery’ een tentoonstelling omtrent vernielen en herstellen, botsen en verzoening in een veelal niet figuratieve benadering, omtrent de confrontatie tussen een beeldend kunstenaar en de betekenis van een afbeelding. Een uitermate boeiend en inspirerend gegeven. Het beeld op zich, een langzaam gegroeide structuur, de menselijke gestalte, abstrahering, teken en betekenis, het repetitieve van een motief bevolken het arsenaal van de beeldend kunstenaar.

De beeldenstormer vernielt en wil een andere wereld opbouwen. De kunstenaar onderwerpt en kwetst ook vaak de materie die hij bewerkt en heropbouwt. Elk van de drie die hier aanwezig zijn structureert op een eigenzinnige en geïnspireerde wijze via tekens en ritmiek op een geblesseerde drager, via nauwgezet gegroeide objecten die een soort stralend lichaam zijn, via de diepgaande betekenissen van ogenschijnlijk banale tekens al dan niet op het water of als vluchtig en beklijvend beeld dat verschijnt en meteen weer verdwijnt.