MOATAZ ALQAISSY - HILDE OVERBERGH - LEEN VAN TICHELEN: twist. add. stack.

1 - 30 July 2023

Opening Saturday 1 July
14:00 - 18:00
In the presence of the participating artisits
Moataz Alquissy, Hilde Overbergh en Leen Van Tichelen

The gallery is open during the exhibition
Friday, Saturday, Sunday
14:00 - 18:00

and by appointment

Collecting, distorting, adding and stacking are artistic acts that these artists deploy during their working process. Different backgrounds and sources of inspiration contribute to the diversity and individuality of their oeuvre, resulting in rich layering.

Verzamelen, vervormen, toevoegen en stapelen zijn artistieke daden die deze kunstenaars 

inzetten tijdens hun werkproces. Verschillende achtergronden en inspiratiebronnen dragen bij tot de diversiteit en eigenzinnigheid van hun oeuvre, met een rijke gelaagdheid als resultaat.

 

PARTNER KUNSTENFESTIVAL WATOU