JOHAN DE WIT: folded stories

5 March - 2 April 2023

 

 Enquiries about available artworks expo 'Folded Stories'

 

Johan De Wit’s creations often refer to classics from art history from Antiquity to the present. His work evokes traditional themes such as landscapes, still lifes and genre pieces. In addition, they also play on the conventional philosophic and religious themes: the insignificance and fragility of human existence, the ephemeral, futile and ludicrous of power and flamboyance, the pleasure and fleetingness of earthly pleasures.

 

The artworks are made in paper, reinforced with resins and enriched with iron powders and pigments. The artist’s technical mastery is astounding, is subservient, but does not want to overwhelm us. Most of the works seem to refer to something in reality and at the same time they don’t, which confuses the viewer. There is melancholy and heaviness in the air, but also humor, comfort and care. De Wit leaves thinking open and exposes feeling. His work is gripping.


 

De creaties van Johan De Wit verwijzen dikwijls naar klassiekers uit de kunstgeschiedenis gaande van de Oudheid tot nu. De werken evoceren traditionele thema’s zoals landschappen, stillevens en genrestukken. Daarnaast bespelen ze ook de conventionele filosofisch-religieuze thema’s: de nietigheid en broosheid van het menselijk bestaan, het vergankelijke, vergeefse, en potsierlijke van macht en pronkzucht, het plezier en de vluchtigheid van aardse genoegens.

 

De kunstwerken zijn gemaakt in papier, verstevigd met harsen en verrijkt met ijzerpoeders en pigmenten. De technische beheersing van de kunstenaar verbluft, is dienstbaar, maar wil ons niet overdonderen. De meeste werken lijken tegelijkertijd wel en niet aan iets in de werkelijkheid te refereren, wat de kijker in verwarring brengt. Er hangt melancholie en zwaarte in de lucht, maar ook humor, troost en zorg. De Wit laat het denken open, en legt het voelen bloot. Zijn werk grijpt aan.

Kristof De Clercq

in collaboration with the representing gallery
Kristof De Clercq Gallery, Ghent, Belgium