TIEMKE GAUDERIS - LUC HOEKX: HIDE AND SEEK

21 October - 18 November 2018

This autumn’s double exhibition ‘HIDE AND SEEK’ is devoted to the works of Tiemke Gauderis from Ostend and Luc Hoekx from Mol.

 

As autumn takes hold, attention is drawn to a mise-en-scene where ‘appearing’ and ‘disappearing’ are placed in the spotlight, where the exhibition as a whole transforms foreground and background as in a cinematic event, where the perceptions of the eye change and viewpoints seem to be moving. 

 

A corner in a space is hidden between black and white hues, a framed image implies a feeling of presence and an enhanced hue suddenly reveals that which had previously been hidden. The initiative lays with the viewer: right and left edges of the image, horizontal and vertical lines at the front and sides cross each other. The scenes emerge gradually, ‘hiding’ or ‘covering up’ can only be done off-screen.


 

De duo-tentoonstelling ‘HIDE AND SEEK’ van dit najaar is gewijd aan het werk van Tiemke Gauderis uit Oostende en Luc Hoekx uit Mol. 

 

Terwijl de herfst is ingezet, wordt de aandacht gevestigd op een mise-en-scène waar ‘verschijnen’ en ‘verdwijnen’ centraal staat, waar het geheel van de tentoonstelling als in een filmisch gebeuren voorgrond en achterkant doet verschuiven, waar kijkervaringen veranderen en gezichtspunten lijken te bewegen. 

 

Een hoek in een ruimte is verborgen tussen zwart-wit nuances, een beeldkader onthult juist een gevoel van aanwezigheid en een kleurschakering maakt plots zichtbaar wat verstopt was. Het initiatief ligt bij de toeschouwer, linker- en rechterbeeldranden, horizontale en verticale lijnen en voor- en zijkanten overschrijden elkaar. De coulissen openen zich geleidelijk, ‘verschansen’ of ‘verdoezelen’ kan enkel nog off-screen.

Els Wuyts, 2018