PAUL BOURGEOIS: DE TIJD DOORPRIKT

25 October 2020 - 17 January 2021

Het tastbare oppervlak is een ankerpunt waar het oeuvre van de Belgische kunstenaar Paul Bourgeois (°1941) nauw mee verbonden is. Zijn gekende poëtische perforaties als puntjes of gaatjes in kwetsbare materialen zijn vormen van aanwezigheid die voorbij de pure grondstof ruimte bieden aan zijn verbeelding. De verweerde dragers die al een paar levens achter de rug hebben vooraleer de kunstenaar ze gebruikt, zijn evenwel vrij van suggestie of duiding. De opgebouwde resten van posters, panelen in lood of leder, stukjes zink of rubber zijn beeldende onderzoeken die het schilderkunstige en sculpturale gebaar tegelijk verkennen.

Zowel in de handzame formaten als in de grote werken zit de tactiliteit vervat in doorprikte lijnen en vlakken, ontrafelde plooien en rimpels als reliëfvormen in een eenvoudig koloriet. Elk werk vraagt om een eigen concentratie, een oogopslag die je doet dwalen en zoeken, heen en weer, om de volle diepte te kunnen zien.

De ogenschijnlijke eenvoud wordt verrassend zodra je beseft dat de tijd er zijn werk heeft gedaan. De aspiratie van de eeuwigheid wordt door de kans op vergetelheid uitgedaagd waarbij de behoedzaam verzamelde en bijna vergeten restanten een nieuw bestaansrecht, een beeldende toekomst krijgen door de handen van Paul Bourgeois. En de repetitieve patronen geven telkens opnieuw de volle aandacht aan nieuw leven en een extra gelaagdheid in de curve van de tijd. Jouw tijd.

Els Wuyts, 2020