MARLEEN VAN MOERE - JOHN VAN OERS: HAVE WE EVER MET

2 - 30 May 2021
Have we ever met? Not necessarily in real life, but in our thoughts; in the glances we cast at everything that surrounded us. While exploring the connections by which things find each other and their core value dawned on us. While transcending whatever it is that marks us out as an individual. An encounter that evokes spatiality built from common overlapping points of contact, which is also frequented by others. Predetermined from that moment on to go in separate ways, within the span of a day. Each of us independently searching for form and substance, for the images that will allow us to understand what has caught our eye.Hebben wij elkaar al eens ontmoet? Niet noodzakelijk in levenden lijve, maar in gedachten; in de blikken die we wierpen op wat rondom ons bestond. Terwijl we de verbanden verkenden waarin de dingen elkaar vinden en hun kern tot ons doordrong. Terwijl we overstegen wat ons als enkeling bestemt. Een ontmoeting die een ruimte doet vermoeden die uit raakvlakken is opgebouwd, en ook door anderen wordt bezocht. Om dan en van daaruit weer elk een eigen weg te gaan, in de orde van een dag. Om ieder afzonderlijk te zoeken naar vorm en naar materie, naar de voorstellingen waarmee we kunnen bevatten wat er onze aandacht trok...

text: Jonas Lescrauwaet

For John Van Oers, In collaboration with Gallery Rossicontemporary