MARIO DE BRABANDERE: VERKWIKKING AAN DE ZIELEN

3 July - 1 August 2021

Form, composition and colour make up the three fundamental anchor points in the development of each work created by Mario De Brabandere. Each element is given equal attention and loving care during the creation of his sculptural objects and drawings on paper, which have been brought together for this exhibition. In this sense, these three elements are given equal value and are interwoven with each other in a robust and congenial way.
These are the three basic elements that make up both the starting point of his oeuvre as well as a heart-warming invitation to view each work and to explore further what the connecting elements between them are.

 


 

Vorm, compositie en kleur zijn drie essentiële ankerpunten in de ontwikkeling van elk werk van Mario De Brabandere. Ieder ingrediënt krijgt evenveel aandacht en liefde bij het  creëren van zijn sculpturale objecten en werken op papier die  in deze tentoonstelling zijn samengebracht. 

Die drie elementen zijn dus evenwaardig en worden kloek en warm met elkaar vervlochten. Het zijn de drie bouwstenen die zowel vertrekpunt van zijn oeuvre zijn als een hartverwarmende uitnodiging zijn om elk werk te lezen én  de verbindingen tussenin te ontdekken.

Els Wuyts, 2021

 In collaboration with Gallery De Ziener & Kristof De Clercq Gallery