ISA D'HONDT. PAUL GEES. LAURE FORÊT. ARJAN JANSSEN.: INNER NATURE I

2 July - 15 August 2017
With the exhibition of 'Inner Nature' we draw the attention not only to the inner strength of a work of art but also to the strength of the artist, the viewer and the relationship to nature as observed and experienced. The exhibition does not only address the possible meditative aspect of experiencing art, but it also aspires to establish an interaction with our own space and to confront our own inner silence.Met de tentoonstelling ‘Inner Nature’ vestigen we de aandacht op de innerlijke kracht van het kunstwerk, maar ook op die van de kunstenaar, de kijker en de verhouding tot de natuur zoals we die waarnemen en ervaren. De tentoonstelling is er niet enkel op gericht om contact te krijgen met het mogelijks meditatieve aspect van kunstbeleving, maar streeft ook naar een dialoog met de eigen ruimte en een aanraking met de eigen stilte.

 

Els Wuyts, curator