ARJAN JANSSEN: WAAR BEGINT DONKER EN HOE EINDIGT LICHT?

25 May - 16 June 2019
Where does darkness begin and how does light end?
In his drawings, paintings and installations, Arjan Janssen (NL) creates his own visual universe somewhere between black and white and occasionally with a touch of colour. He seems to want to free himself from the so-called reality and creates an abstract reality, a unique, individual aesthetic. By creating a structure of black and white surfaces as well as signs, a certain impossibility is repeatedly being made visible: a darkness that may be light enough.


 

Waar begint donker en hoe eindigt licht?
Tussen zwart en wit en sporadisch wat kleur schept Arjan Janssen (NL) in zijn tekeningen, schilderijen en installaties een eigen beeldend universum. Hij lijkt zich vrij te willen maken van de zogenaamde werkelijkheid en schept een abstracte realiteit, een eigen esthetica. Via een structuur van zwart-witte oppervlakken en tekens wordt er telkens opnieuw een zekere onmogelijkheid vormgegeven: een donkerte die licht genoeg kan zijn...