BRAM VAN BREDA - JO VAN RIJCKEGHEM: SPOREN VAN BINNEN EN BUITEN

8 August - 5 September 2021
A common theme in the art of Jo Van Rijckeghem and Bram Van Breda is their fascination for residual materials and their tactility. The closeness of the perceptible world around us, both inside and outside, and the way we relate to it, is their main source of inspiration.

By using everyday objects and materials in their murals and tapestries, the artists seek to engage in a dialogue with the viewer. Objects and materials, firmly anchored in the here and now, which due to their everydayness we often fail to notice, the 'ordinary', but forgotten, things that are close to us, but at the same time distant.

By revealing and (re)valuing the seemingly banal aspects of everyday life, the artists reconnect with the (outside) world. Van Rijckeghem and Van Breda combine and assemble various objects and materials in a quest for a dialogue with the viewer and the world around them.
Jo Van Rijckeghem en Bram Van Breda vinden elkaar in een fascinatie voor (rest)materialen en hun tactiliteit. De nabijheid van de tactiele omgeving, binnen en buiten, en hoe we ons daartoe verhouden, is hun voornaamste inspiratiebron.

Door in hun wandsculpturen en -tapijten gebruik te maken van alledaagse objecten en materialen trachten de kunstenaars in dialoog te treden met de toeschouwer. Objecten en materialen, stevig in het hier en nu verankerd, die we door hun alledaagsheid vaak niet meer zien, het ‘gewone’, maar vergetene, datgene wat ons nabij is, maar tegelijkertijd ook veraf.

Door het schijnbaar onbeduidende van het dagelijkse leven bloot te leggen en te (her)waarderen, maken de kunstenaars opnieuw verbinding met de (buiten)wereld. Van Rijckeghem en Van Breda combineren, assembleren verschillende objecten en materialen in een zoektocht naar de dialoog met de toeschouwer en de omgeving.

Roxane Baeyens, 2021