RANDOALD SABBE: UNCOPYRIGHTABLE

6 March - 3 April 2022
Randoald Sabbe (°1973) has a well-earned reputation as a graphic designer who combines his many years of experience gained in his independent art work practices with an intuitive study of the creation of images relating to the conception of visual design.

In the exhibition UNCOPYRIGHTABLE he reveals for the first time his own work, which has been created in various sequences since 2020: collected postcards or instantly recognizable symbols have been accompanied either by text or have been amusingly manipulated in such a way that they acquire other connotations. At first glance, his chalk drawings and typographic paintings seem to convey a clear message, but upon closer inspection, they are nevertheless surprisingly puzzling.

Randoald Sabbe raises searching questions about when and how an image originates, to whom it belongs and what its meaning implies. Concepts such as  time perception, originality and attribution, re-usability, interpretation and copyright are reconsidered and reinterpreted. He observes the material world with a disarming approach, and by doing so brings familiar elements together to create new visual concepts.


 

Randoald Sabbe (°1973) is gekend als grafisch vormgever en verbindt zijn jarenlange achtergrond in zijn vrije artistieke praktijk met een intuïtief onderzoek rond beeldvorming.

In de tentoonstelling UNCOPYRIGHTABLE toont hij voor het eerst eigen werk, dat sinds 2020 in verschillende reeksen is ontstaan: verzamelde postkaarten of herkenbare symbolen worden voorzien van tekst of speels vervormd tot ze andere betekenissen krijgen. Zijn krijttekeningen en typografische schilderijen lijken op het eerste zicht een logische boodschap over te brengen maar bij een tweede blik toch heerlijk te verwarren.

Randoald Sabbe bevraagt hoe en wanneer een beeld ontstaat, tot wie het behoort en wat het kan betekenen. Noties van tijdsbeleving, originaliteit en toeschrijving, hergebruik, duiding en copyright worden overdacht en geïnterpreteerd. Met een ontwapenende aanpak overschouwt hij de wereld en brengt hij herkenbare elementen samen tot nieuwe beeldende gedachten.

Els Wuyts