Overview
°1981, Schoten (BE)
Lives and works in Ghent, Belgium

The oeu­vre of Leen Van Tichelen (°1981, lives and works in Ghent) trans­lates her con­fronta­tion and feel­ing of real­i­ty in a mul­ti­tude of mate­ri­als: paper, wood, con­crete, plas­ter, textile. In her draw­ings, col­lages, instal­la­tions and work in situ, she has devel­oped a poet­ic visu­al lan­guage in which both fragili­ty and weight pre­dom­i­nate and often car­ry out an inher­ent dia­logue. In the expres­sive oil paint­ings, the strug­gle with being an sich’ predominates.

The cre­ation of the work, being present and that which is not yet encom­passed in form and mat­ter. Deliberate move­ments that are exe­cut­ed with­in a frame that she deter­mines her­self, a repet­i­tive game that is played of adding, remov­ing, stack­ing and con­nect­ing. Multiple com­po­si­tions that are brought togeth­er in the name of a series. Her work can­not be cap­tured in a sin­gle glance, but is enclosed in a calm­ing of the bat­tle that she is fight­ing herself.

 

Het oeu­vre van Leen Van Tichelen (°1981, woont en werkt in Gent) ver­taalt haar con­fron­ta­tie en voe­len van de wer­ke­lijk­heid in een veel­heid aan mate­ri­a­len; papier, hout, beton, plaas­ter, textiel. In haar teke­nin­gen, col­la­ges, instal­la­ties en werk in situ heeft ze een poë­ti­sche beeld­taal ont­wik­kelt, waar­bij zowel fra­gi­li­teit als gewicht de boven­toon voe­ren en vaak inhe­rent een dia­loog uit­voe­ren. In de expres­sie­ve schil­de­rij­en met olie­verf voert de strijd met het zijn an sich’ de boventoon.

Het ont­staan van het werk, het aan­we­zig zijn en dat wat nog niet is, omvat­ten in vorm en mate­rie. Doelbewuste bewe­gin­gen die uit­ge­voerd wor­den bin­nen een fra­me dat ze zelf bepaalt, een repe­ti­tief spel dat gespeeld wordt van toe­voe­gen, weg­ha­len, sta­pe­len en ver­bin­den. Meerdere com­po­si­ties die samen­ge­bracht wor­den in de naam­ge­ving van een serie. Haar werk is niet te vat­ten in één blik, maar is beslo­ten in een tot rust komen van de veld­slag die ze zelf levert.

Biography

SELECTED EXHIBITIONS

 • 2022
  FUNDAMENTALS • Kusseneers Gallery • duo
 • 2022
  KRASJ-6 Biënnale Actuele Kunst Ninove • group
 • 2022
  Suitable Pieces • Fred & Ferry Gallery Antwerp • duo
 • 2021
  Voi-là • Zebrastraat Ghent • group
 • 2021
  Twist • Gevaertsdreef01 Oudenaarde • solo
 • 2021
  The shadow of the cross • Kusseneers Gallery Brussels • group
 • 2021
  Art Ghent • SMAK Ghent • group
 • 2021
  Ongehoord • Museum Dr. Guislain Ghent • group
 • 2020
  Hausstellung • Ghent • group
 • 2020
  Salon des Artistes • Ronse • group
 • 2019
  Be Factory • Ronse • group
 • 2019
  Silent Speech Participatief • In situ installation Ghent • duo
 • 2019
  Schelp, zink, ruimte, wolk en overlap • Atelier Rein Dufait Ostend • group
 • 2019
  Ongezien #4 • Atrium Havenhuis Antwerp • group
 • 2019
  resten van resten • DRUKsel/MDM invites Ghent • solo
 • 2018
  WHY IT DID NOT OTHERWISE • In Situ Gallery Aalst • solo
 • 2018
  Interventieweekend • Platvvorm Deinze • group
 • 2017
  V L U C H T • Museum van Deinze en de Leiestreek Deinze • duo
 • 2017
  Leen Van Tichelen & Maria Blondeel • Salon Blanc#28 Ostend • duo
 • 2016
  Grote Prijs Tekenkunst 2016 • CC De Ververij Ronse • group
 • 2016
  BASE, BLANCO • Oude Veeartsenijschool Ghent • solo
 • 2016
  De Witte Muur # 17 • Sphinx Ghent • solo
 • 2016
  Site 25 • Ruiselede • solo
 • 2016
  Circumscription • Paddenhoek/BLANCO Ghent • duo
 • 2015
  BLACK BACKBONE • Croxhapox Ghent • solo
 • 2015
  Conversation rooms • Zebrastraat Ghent • group
 • 2015
  Kunstenaar van de maand • Zebrastraat Ghent • solo
 • 2014
  De Curieuze Collectie • Oud Gemeentehuis Sint-Amandsberg • group
 • 2014
  Lost Wing • Het Gouden Hoofd Ghent • solo
 • 2013
  It's still growing • HOMEWORK/ a livingroom expo Ghent • solo


  COLLECTIONS
  Collection Flemish Government, In custody of M KHA
  Collection Stichting Liedts-Meesen
  Collection Ferry Saris
  Collection Peter Waterschoot
  private collections Belgium, France

  PUBLICATIONS
  2022, OKV2022.6 • December 2022
  2022, Krasj-6 Biënnale actuele kunst • City of Ninove • October 2022
  2020, The Art Couch #6 • November 2020
  2019, Kunstmagazine NR 3 • November 2019
  2019, SFCDT.wordpress.com • August 2019
  2017, SFCDT.wordpress.com • September 2017
  2016, mixcloud Tumult.fm • Urgent.fm 2016
  2015, www.urbanautica.com • review

  AWARDS
  2014, 1st Price • De Curieuze Collectie • Oud Gemeentehuis Sint-Amandsberg
  2008, 2nd Price • De Mens • Cultuurcentrum Zwaneberg Heist-op-den-Berg
  2008, 1st Price • Kunst om het Lijf • Villa Basta Houthalen-Helchteren
Exhibitions
Enquire

Send me more information on LEEN VAN TICHELEN

Please fill in the fields marked with an asterisk
Receive newsletters *

* denotes required fields

In order to respond to your enquiry, we will process the personal data you have supplied in accordance with our privacy policy (available on request). You can unsubscribe or change your preferences at any time by clicking the link in our emails.