FRANZISKA REINBOTHE

Overview
°1980 Berlin, Germany
lives and works in Leipzig (GER)

What immediately strikes you with Franziska Reinbothe is her fascination for what occurs on the edge or the reverse side of a canvas. For in her paintings she first applies several layers of paint, where one layer influences the next. However, for her, the layering each with its various interpretations is only one part of the process towards achieving the end result in her work. After the painting has been completed she physically transforms it: folds it into another shape; sometimes subtly, sometimes brusquely or another time even roughly. In doing so, she experiences the pleasure of this experimental phase in the process and allows coincidence to play its part, despite the fact that in reality it already consists of a finalised painting. By responding to a seemingly sensuous impulse a non-visible image is revealed in which the evocative is always present. What will happen when you look behind the canvas, fold it, bend it...

Every step, not least mentally, that Franziska Reinbothe takes when creating a painting, is embedded in it, is an integral part of it. In doing so, she turns her paintings into three-dimensional objects, in other words, sculptures.

 


 


Bij Franziska Reinbothe valt de fascinatie op voor wat er gebeurt aan de rand of de achterkant van een doek. Om haar schilderijen te maken brengt ze eerst verschillende lagen verf aan, waarbij de ene laag de andere genereert. De gelaagdheid en de verschillende lezingen ervan, zijn voor haar echter slechts een deel van het proces om tot haar uiteindelijke werk te komen. 

Na de schilderkunstige act breekt ze de schilderijen, vouwt ze tot andere vormen; nu eens subtiel, dan weer bruusk en ruw. Daarbij schuwt ze het genot van het experiment niet en laat het toeval meespelen, hoewel dat reeds het resultaat van het uiteindelijke schilderij in zich draagt. Het onthullen van een niet-zichtbaar beeld gebeurt op een sensuele manier waarbij het suggestieve een constante is. Wat gebeurt er wanneer je achter het doek kijkt, het samenvouwt, het plooit,…

Alle stappen, ook mentaal, die Franziska Reinbothe doet bij het maken van een schilderij, zijn zichtbaar in het werk en liggen in het werk besloten, maken er een onlosmakelijk deel van uit. Daarbij maakt ze van haar schilderijen, driedimensionale vormen, sculpturen dus.

Biography
Exhibitions
Enquire

Send me more information on FRANZISKA REINBOTHE

Please fill in the fields marked with an asterisk
Receive newsletters *

* denotes required fields

In order to respond to your enquiry, we will process the personal data you have supplied in accordance with our privacy policy (available on request). You can unsubscribe or change your preferences at any time by clicking the link in our emails.