BRAM VAN BREDA - MICHAËL DE KOK: from the inside out

17 October - 3 November 2024
WONDER CREATIVITY FESTIVAL 2024 - KORTRIJK
De expo from the inside out bevraagt de verbondenheid tot onze nabije omgeving, de ruimten en landschappen waar we ons in begeven. 
In het Antropoceen wordt steeds meer duidelijk hoe we op zoek moeten naar nieuwe, narratieve alternatieven, denk en maakprocessen. 

Het werk van Bram Van Breda (°1992 BE) en Michaël de Kok  (°1958 NL) is een uiting van deze zoektocht. Waar Van Breda vanuit recuperatie materiaal impressies verbeeldt in textiele materie die de kijker uitnodigt tot verstrengeling, onderzoekt de Kok vanuit zijn verwondering de gelaagdheden van het hedendaagse landschapsbeeld. 
Voor het eerst wordt het werk van deze twee kunstenaars uit een verschillende generatie met een heel eigen taal en medium met elkaar in dialoog geplaatst. 

De tentoonstelling from the inside out verwijst zowel naar het maakproces van beide kunstenaars die vanuit de materie zelf (textiel & verf) beelden laten spreken, als naar de binnenruimte waar verwondering tot stand komt. 

Bram Van Breda maakt hoofdzakelijk gebruik van recuperatie materiaal uit de Belgische textielindustrie (waaronder Tasibel Kuurne), die hij herhaaldelijk bewerkt om tot beelden te komen. Zijn unieke werkwijze werd reeds in 2017 opgepikt door de Trendforcaster Li Edelkoort als Internationaal Design Talent. 
Momenteel werkt hij een project uit in samenwerking met het internationale jeans merk G-Star Raw. Op hun uitnodiging maakt Van Breda een textiel werk (getiteld Streams) uitsluitend bestaande uit restmateriaal van het jeans productieproces. 
Als centraal thema plaats hij de vitaliteit en noodzakelijkheid van water. 
De productie van jeans is één van de meest vervuilende en water consumerende productieprocessen. 
Het werk Streams zal in het najaar deel uitmaken van een internationale communicatiecampagne en voor het eerst getoond worden in de expo from the inside out tijdens het festival WONDER 2024. 

locatie:
Fondart
Doornstraat 6 .0001
Kortrijk

wonderkortrijk.be
 

 

The exhibition from the inside out questions our connection to our immediate surroundings, including the spaces and landscapes we inhabit. In the Anthropocene, it is increasingly evident that we need to look for new narrative alternatives, as well as new ways of thinking and producing.

 

The work of Bram Van Breda (b. 1992, Belgium) and Michaël de Kok (b. 1958, the Netherlands) embodies this quest. Van Breda uses reclaimed materials to bring impressions to textile constructions that invite viewers to become entangled. In contrast, de Kok delves into the layers of the contemporary landscape, driven by his sense of wonder.

 

For the first time, the works of these two artists from different generations, each using their own unique language and medium, are placed in dialogue with one another. The exhibition from the inside out refers both to their creative processes – where images emerge from the materials themselves (textile and paint) – and to the interior space where a sense of wonder is cultivated.

 

Bram Van Breda primarily uses reclaimed materials from the Belgian textile industry, including Tasibel Kuurne, which he repeatedly processes to create his images. His distinctive approach was recognised in 2017 by trend forecaster Li Edelkoort, who named him an International Design Talent.

 

Van Breda is currently collaborating on a project with the international jeans brand G-Star Raw. They invited Van Breda to create a textile work (titled Streams), using only residual materials from the jeans production process. The work centres on the vitality and necessity of water, highlighting the fact that jeans production is one of the most polluting and water-intensive manufacturing processes.

 

Streams will be featured in an international communication campaign this autumn, and will debut at the exhibition from the inside out at the WONDER 2024 festival.