JO VAN RIJCKEGHEM: ruimte aan de tijd

30 June - 28 July 2024

 

OPEN

VR - ZA - ZON

14:00 > 18:00
De galerie is gesloten van 29 juli tot en met 10 augustus 2024.

 


Jo Van Rijckeghem beweegt zich in een beeldend verhaal van transformatie, waarbij niet alleen de materialen, maar ook de gelaagdheid van de kunstwerken referenties oproepen. En op het eerste zicht zijn de vlakken, lijnen, groeven en barsten geabstraheerde schetsen van mogelijke landschappen. Het zijn omgevingen in constante verandering, die zoals de opeenvolging van seizoenen of generaties, ruimte geven aan de tijd.

Jo Van Rijckeghem moves within a visual story of transformation where both the materials and the layers of the artworks give rise to various references. At first glance, the surfaces, lines, grooves, and cracks appear to be abstract sketches of potential landscapes. They are settings in perpetual flux, much like the changing seasons 

or the passage of generations, creating space for the passage of time.

(text : Els Wuyts,  translation : Yasmin Van ‘tveld)

Publicatie uitgegeven naar aanleiding van de solo tentoonstelling
‘ruimte aan de tijd’ van Jo Van Rijckeghem.

Oplage 200 exemplaren waarvan de eerste 20 exemplaren
gesigneerd en genummerd met Romeinse cijfers

Prijs: 30 euro
Bestellen kan via mail : info@hildevandaele.com