Toucher

Jacqy duVal & Kristel Van Ballaer

DUO EXPO // 20.10 - 17.11.2019

The oeuvre of Kristel Van Ballaer (BE) and the artistic duo Jacqy duVal (Jacqueline Dehond (BE) and Koenraad Uyttendaele (BE)) touches in many ways: the pureness, the serenity, the desire for simplicity and the strict demarcations... more info about the artists

Het oeuvre van Kristel Van Ballaer (BE) en het kunstenaars duo Jacqy duVal (Jacqueline Dehond (BE) en Koenraad Uyttendaele (BE))... met raakvlakken op talloze domeinen: het pure, het serene, het streven naar eenvoud en de strakke afbakeningen...

- - -
Raak me. Verras me.
Door je puurheid. Je eigenzinnigheid.
Je schoonheid. Je eenvoud.
Raak me. Omsluit me.
Behoedzaam trefzeker.
Geef me een gevoel
van geborgenheid.
Vertel mijn verhaal. Traagzaam.
Raak me. Baken af. Zet lijnen uit.
Doe kleuren verschillen. Subtiel.
Licht. Schaduw. Speel. Dreig.
Raak me.

kunstcriticus / art critic Johan Debruyne
inspired by the works of Kristel Van Ballaer and Jacquy duVal

- - -
Touch me. Surprise me.
With your purity. Your uniqueness.
Your beauty. Your simplicity.
Touch me. Surround me.
Cautiously confident.
Give me a feeling
of security.
Tell my story. Slowly.
Touch me. Mark out. Draw lines.
Make colours different. Subtle.
Light. Shadow. Play. Threaten.
Touch me.

INFO PDF TOUCHER