PLAY BOX

CONRAD WILLEMS

Opening
Sunday 23 October 2022
van 14:00 - 18:00
Kasteelstraat 1 - 8978 Watou

De Belgische kunstenaar Conrad Willems (°1983) stelt een reeks op spel gebaseerde, architecturale werken voor. De basisvormen zijn die van de bekende, houten speelblokken ontwikkeld door pedagoog Friedrich Fröbel in de 19e eeuw. Vanuit vrij spel met deze blokken ontstaan constructies of composities die Conrad herschaalt en uitvoert in natuursteen, beton of baksteen. Sommige blijven los gestapeld en modulair, andere zijn vastgezet in hun materialiteit of op papier. Conrad opent zijn speeldoos in marmer en beton en nodigt de toeschouwer uit in zijn spel.

The Belgian artist Conrad Willems (°1983) presents a series of architectural works based on play. The basic shapes are those of the well-known wooden toy blocks developed by pedagogue Friedrich Fröbel in the 19th century. By freely playing with these blocks, Conrad creates constructions or compositions which he then rescales and translates into natural stone, concrete or brick. Some remain loosely stacked and modular, others are joined together or assembled on paper. Conrad opens his play box in marble and concrete, and invites the spectator to join. 


The gallery is open during the exhibition:
SAT - SUN
13:00 - 17:00
and by appointment:
Hilde Vandaele
+32 477 43 85 93

artwork:
‘I.XI.XIV’, 2022
Rouge Griotte marmer

© Cedric Verhelst