Motility

Christophe Denys. Benoît Félix. Philippe Timmermans. Tamara Van San.

GROUP SHOW // 22.04 - 20.05.2018

With the exhibition “MOTILITY”, the beginning of spring not only causes an explosion of movement in nature,
but has also appeared to have brought mobility to the pavilion with the works of
Christophe Denys, Benoît Félix, Philippe Timmermans and Tamara Van San.

Curator: Els Wuyts

Christophe Denys (1974, Kortrijk-Moere) is a painter who creates colourful abstracts on canvas.
The keen observer can see how painted surfaces, coloured lines and dynamic patterns endlessly overlap each other.
On a closer look, you might also detect urban landscapes.
Christophe always suggests a space so that you can almost step into his work and at the same time,
his paintings invite you to unravel the structure of the canvas and the application of paint.

Tamara Van San (1982, Brussels) uses everyday materials and all the colours of the rainbow in her installations.
For some years now, she has been working mainly with clay in combination with brightly coloured enamel.
Her works are not the result of endless kneading and modelling, nor is it the intention that they be representative.
Tamara plays her own unique spontaneous game with the fundamental elements of sculpture: volume, form and colour.
This results in flamboyant creations around which the viewer can take a visual stroll.

As a result of Benoît Félix (1969, Namen-Lustin) constant fascination,
he plays with the drawing as a three-dimensional image, as an optical illusion.
He draws a line as a new reality, as an object that exists in reality, but the line itself is not part of that reality.
By cutting out a part of a drawing and placing it in a spatial context, it no longer projects an image of something
and by doing so the artist returns its value as an entity that exists in reality.
Appearance and reality, what is and what is not.

Philippe Timmermans (1957, Sint-Goriks-Oudenhove) is a sculptor who, for more than thirty years,
has carried out three-dimensional prototypes and sculptural assignments for museums, amongst others.
In his figuratively realistic sculptures, intended for display in a natural environment,
you can observe human figures from various parts of the world,
which give the observer the impulse to reflect on how people are always on the move, develop their uniqueness, never static.
The visualisation of an identity that is fluid.


Met de tentoonstelling “MOTILITY”, lijkt de lente niet alleen voor een explosie te zorgen in de natuur,
maar ook beweeglijkheid te brengen in het paviljoen met werk van
Christophe Denys, Benoît Félix, Philippe Timmermans en Tamara Van San.

Curator: Els Wuyts

Christophe Denys (1974, Kortrijk-Moere) is een schilder die abstracte, kleurrijke doeken maakt.
Je ziet hoe geschilderde vlakken, kleurstrepen en dynamische patronen over elkaar bewegen.
Je zou er ook stedelijke landschappen in kunnen herkennen.
Christophe suggereert altijd een ruimte waardoor je als kijker bijna in het werk kan stappen.
Tegelijkertijd nodigen zijn schilderijen uit om de structuur van het doek en het opbrengen van de verf te ontrafelen.

Tamara Van San (1982, Brussel) maakt installaties in alledaagse materialen en in alle kleuren van de regenboog.
Sinds een aantal jaar werkt ze voornamelijk in klei met felgekleurde glazuur.
De werken zijn niet het resultaat van eindeloos kneden en boetseren en ze willen ook niets uitbeelden.
Tamara speelt haar eigen spontane spel met de basisgegevens van sculptuur: volume, vorm en kleur.
Het resultaat zijn vrolijke beelden om een visuele wandeling in te maken.

Vanuit een voortdurende verwondering speelt Benoît Félix (1969, Namen-Lustin) met de tekening als driedimensionaal beeld, als trompe-l’oeuil.
Hij tekent een lijn als een nieuwe werkelijkheid, als een object dat echt bestaat, maar de lijn zelf maakt geen deel uit van de realiteit.
Door de tekening uit te knippen en in de ruimte te plaatsen is het niet langer een beeld van iets en geeft de kunstenaar het zijn waarde terug als iets dat bestaat in de werkelijkheid.
Schijn en werkelijkheid, wat is en niet is.

Philippe Timmermans (1957, Sint-Goriks-Oudenhove) is een beeldhouwer die meer dan dertig jaar driedimensionale prototypes en sculpturale opdrachten uitvoerde voor onder andere musea.
Je ziet in zijn figuratieve realistische sculpturen in de tuin mensfiguren uit diverse werelddelen,
die gestalte geven aan reflecties over hoe mensen onderweg zijn, een eigenheid ontwikkelen, zich verplaatsen.
De verbeelding van een identiteit, die veranderlijk is.

English