mémoires

Stijn Cole - Yves Velter

DUO EXPO // 07.03 - 04.04.2021

read more about the artists
Stijn Cole and Yves Velter 

- - -

Met de tentoonstelling 'mémoires' tonen Stijn Cole en Yves Velter aan dat de herinneringen die we met ons meedragen nooit los van het heden kunnen worden beschouwd. Verleden en heden vormen een verbond zodat er een nieuw soort essentie op een universeel niveau kan ontstaan.

De recente souvenir-werken van Stijn Cole geven die essentie weer aan de hand van de elementen licht, tijd, schaal, horizon en ooghoogte.

Yves Velter creëerde een reeks Historical portretten van mensen die hem inspireerden voor zijn zo typische gestileerde werken en die sporen in zijn denken hebben nagelaten.

 
- - -
 
The exhibition 'Mémoires' of Stijn Cole and Yves Velter clearly shows that the memories that we hold onto can never be considered as detached from our present.  Both past and present are united in such a way that a new kind of entity can evolve at universal level.
 
The recent 'Souvenir' works of Stijn Cole capture that essence by utilising elements such as light, time, scale, horizon and an eye level view point.
 
For his typically stylised works Yves Velter has created a series of historical portraits of people who have left behind traces in the artist's mind and have served as a source of inspiration.

Inge Braeckman

- - -

PDF PUBLICATION EXPO mémoires