Inner Nature 1.

Isa D'Hondt. Paul Gees. Laure Forêt. Arjan Janssen.

GROUP SHOW // 02.07 - 15.08.2017

Within her art, Isa D’Hondt (Belgium) displays a consistent theme in her paintings through which she expresses her interpretation and impressions of buildings and spaces. She combines her photographic eye for detail with an abstract feeling for painting, whereby they are sometimes open and reflect light, another time dark and confined. Observing architecture, then refining the image is in fact the prominent feature guiding the artistic process of Isa D'Hondt. Based mainly on her own collection of images, she creates a world devoid of all superfluous details and reveals the essentials, to reduce it to its purest essence.

Since the 1980s, the installations of Paul Gees (Belgium) have been highly rated in the Belgian art world. The relationship between nature and culture is central to his work. A duality which he distinguishes in sophisticated large and small installations in which balance and tension are the main determining factors. The materials he uses to create this effect are transformed from their original structural and physical features. Steal obtains a constructive and space-descriptive meaning, wood is employed as a natural and dynamic component, stone represents weight as well as an unpredictable entity.

Laure Forêt (France) is fascinated by human nature and deconstructs the line of the body by means of drawings, collages, installations with embroidery or glass. For her it is a way of interacting with a line as a shape and a line as a boundary between an interior and an exterior. The pencil line, the embroidered line, the line cut out of paper or moulded in glass, leaves open the choice as to whether the resulting space demarcates an interior or an exterior. The emptiness in between seems to appear as a cut out in an abstract shape, and the interior and exterior disappear in almost total transparency whereby the shape is sensed, the skin acts as an elastic membrane.

Arjan Janssen (Netherlands), already well-known in the Netherlands, creates in his drawings and paintings a potential universe.  In the same way that the principle of the hydrogen atom underlies the matter of our cosmos, in his oeuvre a number of delineations are always fixed in the construction of his art. The linear or abstract image is first materialised on canvas or paper and the use of paint comes afterwards. In fact, his art is not the imagination of a specific rhythm, but it is this precise rhythm itself. The most important motive is that contained in the subtle difference between being and becoming, between the eternal and the temporary.

With the exhibition of 'Inner Nature' we draw the attention not only to the inner strength of a work of art but also to the strength of the artist, the viewer and the relationship to nature as observed and experienced. The exhibition does not only address the possible meditative aspect of experiencing art, but it also aspires to establish an interaction with our own space and to confront our own inner silence.

Els Wuyts, curator


Isa D’hondt (BE) toont in haar schilderkunstig werk telkens interpretaties en impressies van gebouwen en ruimtes. Ze zijn soms open en licht weergegeven, soms donker en gesloten, waarbij ze haar fotografisch oog voor details combineert met een abstract gevoel voor schilderen. Kijken naar architectuur om vervolgens het beeld uit te zuiveren is eigenlijk de kerngedachte in het artistieke proces van Isa D’Hondt. Op basis van een grotendeels zelfgemaakt beeldarsenaal creëert ze een wereld van denkruimtes, ontdaan van alle overbodige rekwisieten en dus teruggebracht tot de essentie.

De installaties van Paul Gees (BE) zijn sinds de jaren 1980 een vaste waarde in de Belgische kunstwereld. Centraal in zijn werk staat de relatie natuur-cultuur, een dualiteit die hij onderzoekt in uitgekiende kleine en grote assemblages waarin evenwicht en spanning bepalende factoren zijn. De materialen die hij daarvoor gebruikt, worden getransformeerd vanuit hun structurele en fysische kwaliteiten. Staal krijgt een constructieve en ruimte-omschrijvende betekenis, hout vormt een natuurlijke en dynamische component, steen vertegenwoordigt zowel gewicht als het inhoudelijk onberekenbare.

Laure Forêt (FR) is gefascineerd door de menselijke natuur en deconstrueert de lijn van het lichaam aan de hand van tekeningen of collages, installaties met borduurwerk of glas. Het is voor haar een manier van omgaan met de lijn als vorm en de lijn als grens tussen binnen en buiten. De lijn in potlood, de geborduurde lijn, de lijn uitgesneden uit papier of gegoten in glas, laat open of die ruimte nu een binnen of een buiten afbakent. De leegte tussenin lijkt als een uitgesneden diepte op een geabstraheerde vorm, en het binnen en buiten verdwijnt in een haast volledige transparantie, waarmee de vorm wordt afgetast, de huid is als een rekbaar membraan.

De in Nederland reeds goed gekende Arjan Janssen (NL) schept in zijn tekeningen en schilderijen een mogelijk universum. Zoals het principe van het waterstofatoom aan de grondslag ligt aan de materie in ons heelal, liggen in zijn oeuvre telkens een aantal afbakeningen vast in de constructies van zijn werk. De lineaire of abstracte materialisering op doek of papier en de handeling met verf komt pas nadien. Zijn werken zijn eigenlijk niet de verbeelding van een bepaalde ritmiek, maar zijn dat precieze ritme zelf. Het belangrijkste motief ligt in het subtiele verschil tussen zijn en worden, tussen het eeuwige en het tijdelijke.

Met de tentoonstelling ‘Inner Nature’ vestigen we de aandacht op de innerlijke kracht van het kunstwerk, maar ook op die van de kunstenaar, de kijker en de verhouding tot de natuur zoals we die waarnemen en ervaren. De tentoonstelling is er niet enkel op gericht om contact te krijgen met het mogelijks meditatieve aspect van kunstbeleving, maar streeft ook naar een dialoog met de eigen ruimte en een aanraking met de eigen stilte.

Els Wuyts, curator

English